Wykorzystanie materiałów z Opoki

Fundacja "Opoka" | Fundacja "Opoka" - Kontakt | 2007-11-09
Informujemy w jaki sposób można wykorzystywać materiały ze stron Opoki:
  • Dokumenty kościelne wolno zamieszczać na obcych portalach i w publikacjach pod następującymi warunkami:
    - Należy zgłosić publikację Redakcji
    - W tekście dokumentu musi się znajdować podwójna informacja: 1) o źródle elektronicznym tekstu (Fundacja Opoka, wraz z odsyłaczem do www.opoka.org.pl) oraz 2) o pierwotnym wydawcy (najczęściej L'Osservatore Romano nr/RRRR albo Libreria Editrice Vaticana lub KEP)
  • Inne teksty zamieszczone na naszym portalu, pochodzące z czasopism katolickich lub fragmenty książek nie mogą być przedrukowywane ani zamieszczane na żadnym innym portalu. Teksty te oznaczone są (u dołu) odpowiednim znakiem Copyright (© by...). Nasze umowy z Wydawcami nie przewidują możliwości dalszej dystrybucji. W takim przypadku należy się zwrócić bezpośrednio do pierwotnego Wydawcy lub Autora danego tekstu.
  • W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z Redakcją.

Copyright © by Fundacja "Opoka"

Udostępnij w : Wyślij znajomemu

Partnerzy naukowi:

WSB-NLU
Centrum JP2

Partner fundacji:

Bank PEKAO SA


Patroni:

PC World Komputer Przewodnik Katolicki

Wsparcie modlitewne:

Karmelitanki Bose


© Fundacja "Opoka" 1997-2017