Konkurs "Archiwum wspomnień Jana Pawła II"

Piotr Sużyński - Fundacja "Opoka" (red.) | Aktualne patronaty | 2010-02-19
Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie "Wspomnienia Jana Pawła II", organizowanym przez Instytut Papieża Jana Pawła II przy współpracy Fundacji Wspomagania Wsi.
 
Oficjalna strona Konkursu: www.wspomnieniajp2.pl

O konkursie "Archiwum Wspomnień JP2"

W tym roku obchodzimy 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, która odbyła się w czerwcu 1979, która odbyła się w czerwcu 1979 - niecały rok po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W czasie swojego pontyfikatu papież odwiedził Polskę dziewięć razy.

Każda z pielgrzymek gromadziła miliony wiernych. Wizyty i słowa, które w ich czasie padały są uważane za inspirację przemian, które doprowadziły do powstania Solidarności i odzyskania pełni swobód obywatelskich na drodze pokojowej rewolucji" w Polsce i  innych krajach za żelazną kurtyną.
Jan Paweł II uważany jest za jednego z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku, który wywarł piętno na kształcie historii i  losach milionów.

Pomysłodawcy konkursu Archiwum Wspomnień JP2 - Fundacja Wspomagania Wsi oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w  Warszawie pragną zaprosić do udziału w tworzeniu archiwum zdjęć i archiwum historii mówionej związanych z pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski.

Celem projektu jest zebranie wspomnień, relacji od osób, które brały udział w spotkaniach z papieżem. Chcemy utrwalić historie ludzi związane z wizytami papieża w Polsce, ich osobiste przeżycia, komentarze, wspomnienia zarówno te bardzo prywatne, jak i te wpisujące się w kontekst społeczno -polityczny tamtych czasów.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do osób w każdym wieku, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami lub wziąć udział w zbieraniu relacji innych osób.

ZASADY KONKURSU

 1. Organizatorami konkursu są Instytut Papieża Jana Pawła II i  Fundacja Wspomagania Wsi.

 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeznaczony jest dla drużyn złożonych z 3-5 osób   zróżnicowanych wiekowo. W skład grupy wchodzi przynajmniej jeden uczeń gimnazjum lub liceum oraz przynajmniej jedna osoba dorosła

 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja  na stronie internetowej: www.wspomnieniajp2.org

 4. Konkurs ma charakter zespołowy. Działania grupy koordynuje Lider (uczeń gimnazjum lub liceum). Jest on osobą reprezentującą w grupę, z którą kontaktują się Organizatorzy.

 5. Do obowiązków Lidera należy przekazywanie zgromadzonego materiału
  w dowolnym formacie prawidłowym dla plików dźwiękowych. Nagranie nie powinno być dłuższe niż 60 minut.

 6. Drużyna utrwala wspomnienia od osób, które uczestniczyły w  spotkaniach z Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymek do Polski: przeprowadza wywiady  we własnym gronie lub zbiera relacje osób spoza zespołu (rodziców, dziadków, sąsiadów, znajomych ze swojego otoczenia).

 7. Organizatorzy będą zamieszczać na stronie internetowej konkursu informacje
  i materiały źródłowe związane z zakresem tematycznym projektu.

 8. Konkurs podzielony jest na dwie tury.  Zespół sam decyduje w której turze zgłosi swój materiał, w zależności od czasu niezbędnego do jego opracowania.

 9. Po każdej turze projektu komisja -złożona z przedstawicieli Instytutu Papieża Jana Pawła II, Fundacji Wspomagania Wsi oraz niezależnych ekspertów- w ciągu 6 tygodni wyłoni wyróżnione grupy. 

 10. Za oficjalne uważa się wyłącznie komunikaty zamieszczane przez organizatorów na głównej stronie internetowej konkursu, a nie informacje znajdujące się na liście dyskusyjnej (forum).

 11.  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo kontrolowania i usuwania informacji umieszczanych na stronie forum.

 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji i przebiegu konkursu będą rozstrzygane przez organizatorów.


KONTAKT

Fundacja Wspomagania Wsi

Bellottiego 1; 01-022 Warszawa
tel. 22 636 25 71-75

www.fww.org.pl

mail: wspomnieniajp2@fww.org.pl 

Instytut Papieża Jana Pawła II

Kolegiacka 1a; 02-946 Warszawa
tel: 22 885 85 02

www.ipjp2.pl  

mail: instytut@ipjp2.pl

 

Copyright © by Instytut Papieża Jana Pawła II

Udostępnij w : Wyślij znajomemu

Partnerzy naukowi:

WSB-NLU
Centrum JP2

Partner fundacji:

Bank PEKAO SA


Patroni:

PC World Komputer Przewodnik Katolicki

Wsparcie modlitewne:

Karmelitanki Bose


© Fundacja "Opoka" 1997-2017