"Paweł z Tarsu. Pojednanie światów" - polska kolekcja DVD!

Piotr Sużyński - Fundacja "Opoka" (red.) | Aktualne patronaty | 2011-04-24
„Paweł z Tarsu. Pojednanie Światów" to pierwszy całkowicie polski projekt filmowy o życiu człowieka, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Wraz ze Świętym Pawłem przemierzamy 70 tys. km. odwiedzając miejsca, w których przebywał i nauczał. Poznajemy człowieka, który z zagorzałego przeciwnika Chrystusa stał się żarliwym zwolennikiem Kościoła.
Zapraszamy na oficjalną stronę filmu: www.paulusfilm.com

"Paweł z Tarsu. Pojednanie światów" to nowoczesny, zrealizowany według oryginalnej koncepcji serial dokumentalny, który przedstawia życie i działalność Apostola Narodów nie za pomocą religijnych dywagacji, lecz poprzez zaproszenie widza do podróży śladami Pawła i przeniesienie się w magiczny świat antycznej cywilizacji.

To prawie sześć godzin filmu podzielonego na 12 odcinków, w którym zobaczymy najpiękniejsze miejsca starożytnego świata i odkryjemy tajemnice początków chrześcijaństwa.

Wybierz się w podróż wraz z człowiekiem, którego życie nawet dzisiaj ma wpływ na to kim jesteśmy.

Projekt został zrealizowany przez studio nagrań Framesound Production dzięki uporowi i determinacji ekipy filmowej. Oznaczało to nagrania w Turcji, Grecji, Syrii, Izraelu, Rzymie oraz na Malcie i Cyprze. Wyprawy na plan filmowy były przygodą życia, pełną także niebezpiecznych niespodzianek.

www.paulusfilm.com


Streszczenie kolejnych odcinków cyklu:

ODCINEK 1
W swoim świecie

Po wprowadzeniu do całego filmu, odcinek ten prezentuje pierwsze lata życia Pawła, który wtedy nosi jeszcze imię Szaweł. Jesteśmy przede wszystkim w Tarsie (Turcja), gdzie urodził się Szaweł i gdzie przebywał do moment wyjazdu do Jerozolimy. Poznajemy historię Tarsu oraz Żydów w tej części Imperium Rzymskiego. Odwiedzamy miejsca związane z Szawłem oraz przywołujemy jego lata spędzone w tym mieście zaglądając do domów, szkół, świątyń w Tarsie współczesnym. Przybliżamy żydowskie zwyczaje, sposób kształcenia i wszystko to, co mogło wpłynąć na kształtowanie młodego Szawła.


ODCINEK 2
Ja jestem Żydem

Jesteśmy z Szawłem już w Jerozolimie. Tu kształci się u mistrza Gamaliela stając się gorliwym faryzeuszem. Poznajemy życie w Jerozolimie w I wieku po Chrystusie oraz samą Jerozolimę jako święte miasto żydów z czasów Szawła i jako miasto współczesne pozostające wciąż centrum monoteizmu. Podążając śladem naszego bohatera odkrywamy, co jest w judaizmie najistotniejsze i co było najistotniejsze dla Szawła, aż do momentu, który wyznaczył nowy kurs jego życiowej drogi.


ODCINEK 3
Najważniejsze spotkanie

Szaweł udaje się z Jerozolimy do Damaszku w Syrii. Podążamy jego śladem. Próbujemy uchwycić i zrozumieć to, co stało się pod Damaszkiem i co sprawiło, że Szaweł z prześladowcy chrześcijan stał się orędownikiem Ewangelii. Chodzi o tajemnicze spotkanie z Jezusem i jego konsekwencje. W tym odcinku poznajemy także historię Damaszku i jego współczesne oblicze. W drugiej części wracamy do Jerozolimy, gdzie ponownie przybywa Szaweł, ale już w zupełnie innym celu - spotyka się z Apostołami  i poznaje Barnabę. To pierwsze lata działalności Szawła już jako wierzącego w Chrystusa.


ODCINEK 4
Stałem się wszystkim

Pierwszy raz uczniów Chrystusa nazwano chrześcijanami w Antiochii Syryjskiej (Turcja). Tam odnajdujemy Szawła w pierwotnym Kościele. Tam także spotykamy Piotra i zwiedzając Antiochię przywołujemy ważne momenty z życia wspólnoty chrześcijańskiej w tym niegdyś bardzo znaczącym mieście kultury antycznej. Widzimy także rodzące się powołanie Szawła do misji wobec nie-żydów.   To kluczowy moment z wielkimi konsekwencjami w późniejszej działalności Pawła oraz w rozwoju całego chrześcijaństwa.ODCINEK 5
Do Żydów i do Pogan

Rozpoczynamy tak zwaną pierwszą podróż misyjną Szawła. Wyrusza w nią wraz z Barnabą. Najpierw docierają na Cypr. Tam Szaweł przyjmuje imię Paweł i od tej pory staje się "motorem napędowym" działań misyjnych. Wraz z nim docieramy do Antalii w dzisiejszej południowej Turcji oraz odkrywamy pierwsze kościoły Anatolii, które zakładał w Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listrze i Derbe. Większość z tych miejsc to starożytne ruiny nie przypominające nic ze świetności tamtych czasów. Lecz postać Pawła ożywia je jakby na nowo. Dotykamy także ważnego problemu współistnienia chrześcijan pochodzenia żydowskiego i chrześcijan z pogaństwa w pierwotnym Kościele.
Postać Pawła odgrywa kluczową rolę w rozstrzygnięciu tej kwestii.


ODCINEK 6
Bóg nas wzywa

Wyruszamy z Pawłem na drugą wyprawę misyjną. Poznajemy kolejne Kościoły zakładane w Azji Mniejszej (na terenie dzisiejszej Turcji). Przechodzimy przez Bramę Cylicyjską, odwiedzamy ponownie Ikonium i Listrę. Odkrywamy Galację oraz Ankarę - współczesną stolicę Turcji, położoną w tej starożytnej krainie. Zaglądamy do Pergamonu, przywołując czasy świetności tego królestwa. W końcu docieramy w okolice starożytnej Troi.  Tam w Aleksandrii Troas - kompletnie zagubionego portu nad morzem śródziemnym niedaleko hellaspontu - Paweł został wezwany do Macedonii. Zaczyna się ewangelizacja Europy.


ODCINEK 7
Nie przybyliśmy do was na próżno

Jesteśmy już w Europie. Działalność Pawła to początki chrześcijaństwa na tym kontynencie. Przemierzamy Macedonię poznając starożytne Filippi, współczesną Kavalę, grobowce królów w Vergina, Saloniki. Odkrywamy także miejsca gdzie Paweł zatrzymał się choćby na chwilę: Berea, Apolonia, Glyfada koło Aten. Każde z tych miejsc to kawałek historii kultury greckiej i zarazem początków cywilizacji europejskiej. W jej kontekst Paweł usiłował wpisać przesłanie Ewangelii zwracając się najpierw do żydów a potem z całą mocą także do Greków.


ODCINEK 8
W świecie filozofii i bogactwa greków

Przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom w samym centrum starożytnej Grecji.
Tu Paweł staje do dyskusji z filozofią i mitologią Greków, które wtedy były podstawą rozumienia świata. Czy głoszona Ewangelia została przyjęta? Na ile słowa Pawła przekonały mędrców ówczesnej Europy? Jakie były początki konfrontacji chrześcijaństwa z odwiecznie panującym systemem wartości? Te pytania rodziły się w Atenach. Ale odpowiedź na nie prędzej można było usłyszeć w pobliskim Koryncie znanym z rozpusty.


ODCINEK 9
Aby człowiek Boży był doskonały

Wracamy do Azji Mniejszej. Europa już słyszała o Chrystusie, ale Kościół w pierwszych wiekach rozwija się bardziej na Wschód od Grecji. Odwiedzamy wiele miejsc, gdzie można odkryć jego ślady, choć dziś, we współczesnej Turcji turyści wolą słoneczne plaże i ciepłe morze niż poszukiwanie śladów chrześcijaństwa pośród starożytnych ruin Pamukkale, Hierapolis, Laodycei, Kolosów, Miletu, Efezu. A w Efezie dzieje się sporo. Oprócz Pawła spotykamy tam św. Jana Apostoła i Maryję, matkę Jezusa. Mimo dominacji Islamu oraz laickiego charakteru Republiki Tureckiej, tradycja sięgająca czasów apostolskich przetrwała.


ODCINEK 10
We wszystkim odnosimy zwycięstwo

Efez - najlepiej zachowane ruiny rzymskiego miasta w Anatolii.  Efez - był także areną starcia głoszonej przez Pawła Ewangelii z silnym kultem Artemidy, jednej z najpotężniejszych bogiń starożytnego świata. Tak jak w wielu miejscach poprzednio, tak i tutaj Paweł doznaje prześladowań     i musi uciekać. Niestrudzenie jednak stara się przekonywać żydów, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem oraz pogan, że ten Mesjasz przyszedł także do nich. Walka o pojednanie światów trwa.


ODCINEK 11
Żyd - Rzymianin - Chrześcijanin

To już jakby podsumowanie działalności Apostoła Narodów, choć jeszcze nie koniec akcji. Paweł powraca do Jerozolimy i tam zostaje pojmany na podstawie oskarżenia ścigających go żydów. Staje przed sądem. Ten epizod to początek jego długiej drogi do Rzymu, gdzie zawsze chciał dotrzeć. Jest więźniem, a raczej aresztantem. Lecz i w tych okolicznościach nie przestaje świadczyć o wierze w Jezusa. Wykorzystuje każdą sposobność. Pozostając żydem, odwołując się do rzymskiego obywatelstwa, jest ponad wszystko świadkiem Chrystusa - chrześcijaninem.


ODCINEK 12
A oni będą słuchać

Ostatnie znane nam dzieje Pawła spisane przez Łukasza, autora Dziejów Apostolskich. Poprzez porty południowego wybrzeża Azji Mniejszej docieramy na Maltę. Ta barwna wyspa do dziś jest silna wiarą zaszczepioną tam przez Pawła 2000 lat temu jakby przez przypadek. Stamtąd odbywamy ostatni etap podróży do wiecznego miasta. Rzym to początek i zarazem kres wszystkich ważnych dróg starożytności. Kres naszej podróży. Tam także Paweł zwraca się najpierw do żydów. Było ich sporo w centrum ówczesnego świata zachodniego. Ale Kościół już przekroczył granice judaizmu, w łonie którego się narodził. Ewangelii słuchają już wszyscy choć wciąż niewielu ją przyjmuje. Paweł kończy swoją walkę. Lecz jego misja pojednania światów trwa... 


Zobacz profil Filmu na Facebook.com

Kup film w oficjalnym sklepie:List Ojca Waldemara Rakocego, autora książki "Rozmowy z Pawłem z Tarsu. O Bogu i Człowieku".

Drodzy Polacy!

Piewca polskości, Władysław Bełza, napisał w 1901 roku wiersz, którego po dziś dzień uczą się dzieci. „Kim ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi". Słowa wiersza uświadamiają nam, kim naprawdę jesteśmy. Przynależność narodowa, polskość, łączy mocniej, niż dzielą różnice. Niezależnie od tego, w jakim zakątku Polski mieszkasz, czy jesteś bogaty czy biedny, zwolennikiem tej czy innej opcji politycznej, wierzącym w Boga czy niewierzącym - jesteś Polakiem. Tej godności nikt Ci nie odbierze. Oddychasz tym samym powietrzem i jesteś dumny z tej samej historii.
   
Więź polskości łączy zaledwie kilkadziesiąt milionów rodaków, a na świecie żyją miliardy ludzi. Czy dlatego, że nie są oni Polakami, są nam obcy? Otóż nie! Oni również są naszymi braćmi. Cóż to za więź, która łączy silniej od polskości? Czy tylko podobna budowa ciała i zdolność rozumowania? Nie! To wspólne korzenie w Bogu Stwórcy. Choć ludzie różnie Go nazywają - jest tylko jeden, i choć także różnie Go sobie wyobrażają - jest kochającym Ojcem. Ważna jest polskość, lecz ponad nią stoi ogólnoludzkie braterstwo w Bogu. Ważniejsze od bycia Polakiem czy Rosjaninem, Niemcem czy Kolumbijczykiem, Zambijczykiem czy Wietnamczykiem jest to, że wszyscy na równi jesteśmy dziećmi tego samego Ojca w niebie. Nie jesteś sługą, gdyż sługa ma pana. Ty masz Ojca, dlatego jesteś dzieckiem. A dziecko - nawet niegrzeczne - może liczyć na więcej niż posłuszny sługa.  

Film, jaki pragniemy dziś zaprezentować, mówi o pojednaniu zwaśnionych światów. Narosłe przez wieki podziały i związane z nimi niesprawiedliwości zostają zniesione z chwilą, kiedy w Bogu dostrzegamy wspólnego Ojca. Wtedy zaczynamy traktować wszystkich jako swych braci. Główny bohater filmu, Paweł z Tarsu, pisał w związku z tym: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28). Nie wzywał do rewolucji w celu zniesienia podziałów i niesprawiedliwości społecznych, gdyż zmiany wprowadzane siłą służą jednym, a krzywdzą drugich. Rewolucja to jedynie zamiana ról. Apostoł wzywał zaś do głębokiej przemiany świata przez traktowanie siebie wzajemnie jako braci. Tak oto nie wyrządzając nikomu krzywdy, zapewnił ówczesnemu niewolnikowi wolność: jego chrześcijański pan widząc w nim brata, przestał go traktować jako niewolnika. Tego nie da rewolucja. Mąż zaczął widzieć w żonie równorzędnego partnera, a Żyd w poganie - brata w tym samym Bogu. Sprawiedliwość w świecie zaprowadzi się jedynie wzajemnym szacunkiem i miłością. Dlatego nieprzypadkowo film zatytułowany Paweł z Tarsu swym podtytułem Pojednanie światów zwraca uwagę na więzi braterskie łączące ogólnoludzką rodzinę (por. Ef 2, 14-15).

Motto prezentowanego Państwu filmu brzmi: Cogito, ergo Credo, co tłumaczy się: „Myślę, więc wierzę". Nawiązuje ono do kartezjańskiej sentencji Cogito, ergo sum. Od zarania dziejów refleksja nad światem i życiem prowadziła ludzi do przekonania o istnieniu Boga i do poznania prawdy o Nim. Nie wszyscy jednak osiągają ten cel. Lecz oni również odkrywają prawdę o kochającym nas Ojcu. Nie poznali wprawdzie Boga z imienia, lecz w wielu sferach codziennego życia podzielają Jego miłość. Na równi z wierzącymi potępiają wszelkie przejawy rasizmu, głoszą równość wszystkich ludzi względem siebie, wyrażają dezaprobatę dla działań wojennych i kary śmierci, wykazują wrażliwość na świat zwierząt i środowisko naturalne. Nie poznali wprawdzie prawdy o życiu nienarodzonym czy o godności człowieka jako dziecka Bożego, lecz bezsprzecznie poznali część prawdy. Skoro każdy, wierzący i niewierzący, poznał większą czy mniejszą część prawdy o Bogu, każdy może pomóc drugiemu w budowaniu całej Prawdy. Film i dopełniająca go książka Rozmowy z Pawłem z Tarsu, nosząca podtytuł O Bogu i człowieku, ukazują wartość wiary w Boga i z życzliwością odnoszą się do inaczej myślących.

Jesteśmy Polakami, wszyscy - mieszkańcami planety Ziemia, ale bardziej niż to jesteśmy dziećmi Ojca w niebie, przeznaczonymi do spędzenia z Nim szczęśliwej wieczności. Niebo jest ciekawą propozycją dla wszystkich: niczego nie odbiera, a oferuje to, czego każdy najgoręcej pragnie - szczęśliwe życie bez końca. „Dlatego wszyscy ludzie, świadomie czy nieświadomie, najbardziej pragną nieba, gdyż pełni szczęścia bez końca" (36. Rozmowa z Pawłem z Tarsu, s. 486).


Ks. Prof. Waldemar Rakocy CM (KUL) 

www.paulusfilm.com

Copyright © by Framesound

Udostępnij w : Wyślij znajomemu

Partnerzy naukowi:

WSB-NLU
Centrum JP2

Partner fundacji:

Bank PEKAO SA


Patroni:

PC World Komputer Przewodnik Katolicki

Wsparcie modlitewne:

Karmelitanki Bose


© Fundacja "Opoka" 1997-2017